Wczytywanie...

REGULAMIN XXXIII PLEBISCYTU SPORTOWEGO INTERNETOWEGO PORTALU „REWIZJE TOMASZOWSKIE”

Głosowanie rozpoczyna się 1 lutego 2021 roku, a kończy 14 lutego. Udział w głosowaniu jest anonimowy, dobrowolny i przemyślany, bo każdy głosujący ma do dyspozycji tylko jeden głos w każdej z trzech kategorii (w sumie trzy głosy). Identyfikacji głosujących dokonuje administrator portalu. Prosimy zapoznać się z sylwetkami osób nominowanych przed oddaniem głosu. Nie ma możliwości poprawy oddanego głosu lub jego anulowania.

Zwycięzcą będą kandydaci z największą ilością głosów.

Spośród wszystkich uczestników  gali podsumowującej miniony rok sportowy rozlosowaną zostaną cenne nagrody. O terminie „Rewizje” poinformują w oddzielnym komunikacie.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji nie ujętych w tym regulaminie, a możliwych do wystąpienia problemów.